DR. BAPUJI SALUNKHE BIRTH CENTENARY YEAR – 2018

“Dissemination of Education for Knowledge, Science and Culture”

—Shikshanmaharshi Dr. Bapuji Salunkhe

Shri Swami Vivekanand Shikshan Sanstha, Kolhapur’s
LAW COLLEGE, OSMANABAD

sant dnyaneshwar library
Number of book added in the Library
 

Sr. No Year No of Books Amount
1 2009 – 10 219 1,10,255
2 2010 – 11 250 1,33,899
3 2011 – 12 206 97,691
4 2012 – 13 352 1,44,325
5 2013 – 14 267 90,562
6 2014 – 15 585 1,34,740
7 2015 – 16 821 2,85,372
Total 2700 9,96,844

Added in past three years   –  1673
——————————————————
Total Books  –  11070
——————————————————

Sr. No. Collection Type No
1 General Accession 7430
2 Social Welfare 3029
3 LLM Accession 611
4 Journals 16
5 Projects / Dissertations 49
6 Dissertation 87
7 E-Resources (N-LIST) 96000+
9 E-Journals (N-LIST) 6500+

 

संत ज्ञानेश्वर ग्रंथालय, विधी महाविद्यालय उस्मानाबाद.

ग्रंथालय अहवाल २०१ ६ – २०१७

आज रोजी ग्रंथालयात ११,०७० एवढे ग्रंथ असून शैक्षणिक वर्ष २०१५ – १६ मध्ये ८२१ ग्रंथ खरेदी केलेले आहेत. ग्रंथालयात ११ विधी विषयक नियतकालिके व १० स्पर्धा परीक्षा, संकीर्ण आणि चालू घडामोडीवर आधारित नियतकालिके तसेच ०४ वर्तमानपत्रे मागविली जातात. 

ग्रंथालयाचे विद्यार्थी, प्राध्यापक तसेच माजी विद्यार्थी आणि परिसरातील विधीज्ञ यांना ग्रंथालयामार्फत विविध सेवासुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. तसेच स्पर्धा परीक्षेसाठी लागणारे अद्यावत वाचन साहित्य ग्रंथालयात उपलब्ध असून वाचक त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात.

         ग्रंथालयातील संपूर्ण ग्रंथाच्या नोदी या सोल (SOUL, INFLIBNET, Gujarat) या आज्ञावली वर केलेल्या असून ग्रंथावर बारकोड प्रणालीच्या सहाय्यने ग्रंथ देवघेव सेवा दिली जाते.

ग्रंथालयातील वाचकास इंटरनेटच्या माध्यमातून माहिती मिळविण्यासाठी N-LIST E-Resources (INFLIBNET, Gujarat) ९७०००+ ई-बुक्स आणि ६५००+ ई-जर्नल्स तसेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद यांच्या मदतीने रिमोट सेवेद्वारे माहितीचा खजिना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विधी विषयाशी संलग्नीत ५३० ई-जर्नल्सचा समावेश यात आहे.

डॉ.मदनसिंग धो. गोलवाल